Posted on

Har du eller kjenner du noen, som strever med dysleksi?

Dyslektiker har problemer som kan løses

Statistisk finnes det minst en dyslektiker i hver skoleklasse i Norge. Dysleksi er den vanligste funksjonsnedsettelsen av de alle. – Nå er det utviklet en ny metode, som gjør det lettere å leve med de utfordringene denne arvelige tilstanden gir.

Mats Uldal har lenge arbeidet med TFT-teknikk, som bidrar til å dempe eller fjerne lesevansker på en effektiv og enkel måte. Mor til Jessica forteller her hvordan TFT-teknikken hjalp hennes datter til å få en bedre og tryggere lese og skrive opplevelse.

Slik opplevde vi behandlingen

Jente med dysleksi

Ved første behandling var Jessicas lesehastighet på Karlsten-testen 44 ord pr minutt. Siste målte lesehastighet etter tre timers behandling var 138 ord pr minutt, samt 154 ord når hun leste baklengs. Etter fjerde behandling opplevde vi foreldre en merkbar forandring.

Jessica har tidligere ikke lest engelsk, kun små ord som ”is, that, are, who osv”. Akkurat denne dagen kunne jeg ikke hjelpe hennes yngste bror (4 klasse) med engelsk leksen. Jeg bad ham spørre om Jessica kunne hjelpe ettersom teksten var et rollespill.

 Plutselig måtte jeg legge fra meg alt, for jeg hørte ei jente som leste helt flytende med kjempe god aksent, fra kjøkkenet. Med en gang trodde jeg at hun siterte en tekst, for hun er jo god i muntlig engelsk. Til min feiltagelse, så leste Jessica faktisk teksten. Jeg måtte spørre henne med det samme;

”Jessica, hører du deg selv? Du leser helt flytende!” Jessica stoppet opp og ble rar i ansiktet.. ”Ja, det gjør jeg”.

Dysleksi er en av den vestlige verdens mest vanlige funksjonsnedsettelser. I Norge har flere hundre tusen mennesker som i større eller mindre grad er rammet. Alvorlige dyslektiske forstyrrelser forekommer hos fem prosent av befolkningen. Dette betyr at det finnes dyslektiske elever i nesten alle skoleklasser.

Hvordan arter dysleksi seg

Dysleksi forekommer ofte hos flere medlemmer i samme familie. Du kjenner derfor sikkert noen som har dysleksi, ja kanskje har du selv vanskeligheter med å lese eller skrive lange ord.  Slike vansker dreier seg ofte om:

 • Språklig redusert arbeidsminne

  • Det normale er å kunne huske syv pluss-minus to enheter når for eksempel tall eller bokstaver leses for deg. Dyslektikere husker ofte fem pluss-minus to.
 • Ordavkoding

  • Dyslektikere har vansker med raskt, sikkert og automatisk å identifisere de skrevne ordene i en tekst. Deres lesing blir langsom.
 • Fonetiske vanskerLilla bok med hvit bakgrunn

  • å diskriminere mellom språklyder
  • å prosessere (behandle) språklyder fort
  • å huske språklyder

Dysleksi fortsetter inn i voksen alder

Dersom disse egenskapene ikke blir konfrontert og trent opp til å benytte andre læringsteknikker.  Vil det bli vanskelig å lære lesing og skriving som ung. Noe som dessverre ofte fortsetter inn i voksen alder. Dette resultere i langsom lesing og usikkerhet rundt bruk av bokstaver. Ofte har voksne enkelte ord feil og strever med å skrive lengre tekster. Noe som dessverre kan resultere i lav selvtillit og manglende tro på seg selv.

TFT-Teknikken som mor til Jessica presenterer innledningsvis. Har allerede hjulpet mange og hjelper stadig fler. Føler du at dette er veien videre for deg gå inn på Hvordan dempe eller fjerne lesevansker på en enkel og effektiv måte. 
dysleksi_dame

Se og Lær har 60 dagers 100% fornøyd garanti på alle sine kurs.

Klikk her og les mer om hvordan Mats Uldal kan hjelpe deg helt riskokofritt.