Fotografering i idrettshall

 

Fotografering i idrettshall kan ofte være vanskelig og mange haller har dårlig lys. Vi viser deg hvordan du enkelt tar bedre bilder. Kurset er delt opp i flere deler og vi anbefaler at du starter øverst og jobber deg gjennom alle delene. 

Hvis det er noe du lurer på om gjennomføringen av kurset, bruk gjerne kontaktskjemaet. Hvis du har fotospørsmål er forumet klart for bruk…

Kursoversikt

Fotografering i idrettshall plassering og hvitbalanse

Plassering og hvitbalanse

Her forklarer vi litt av utfordringen med å fotografere i en idrettshall, hvor du bør plassere deg og hvordan du får riktige farger på bildene dine.

1 Video Tid 6:04

Se videokurs
 Hvordan velge riktig brennvidde for å få det gode bildet.

Ulike brennvidder

Avhengig av hvor du står og hvilke bilder du ønsker, bør du bruke forskjellige brennvidder.

1 Video Tid 4:35

Se videokurs
 

Hvordan velge riktig brennvidde for å få det gode bildet.

 

Fokus og seriebilder

Riktig bruk av fokus og seriebilder kan være avgjørende for at du får bildet du ønsker.

1 Video Tid 4:35

 

 Se videokurs
 
Hvordan velge riktig brennvidde for å få det gode bildet.

 

Bruk av blits

Ofte er det lite lys i en idrettshall, blits gir både muligheter og utfordringer.

1 Video Tid 6:29

 Se videokurs
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Les mer om våre fotokurs her