Posted on

Hva er E-læring?

Hva er E-læring?

E-læring er elektronisk læring, her brukes det en datamaskin til å formidle hele eller deler av undervisningen. Det meste av dagens E-læring er onlineundervising, med det er også E-læringssystemer som er stasjonære.

E-læring kan bestå av flere elementer. Som regel er disse en blanding av undervisningsvideoer og tekster som blir fulgt opp med automatiske tester, innsendinger og diskusjoner med lærer og med andre studenter.

Hva er E-læring?

For å skape en god E-læringsopplevelse og kvalitetsundervisning må man kombinere både en dyktig lærer / foreleser. Et godt E-læringssystem har de pedagogiske mulighetene og supporten og støtten til studentene. Vi i Se og Lær bruker et fleksibelt E-læringssystem som er bygget på topp av WordPress.

Hva er fordelene med E-læring?

Det er mange fordeler med E-læring enten man velger å ha en dedikert E-læringsopplevelse eller om man vil bruke det som en del av annen undervisning.
E-læring er effektivt og sparer tid
For mange er tid en av de knappeste resursene i dagens samfunn. Tiden det tar å reise frem og tilbake til en skole og det å møte opp på en bestemt tid hver uke gjør at mange ikke kan få den kunnskapen de trenger. Ved bruk av E-læring eliminerer vi mange av disse utfordringene. E-læring hjelper med å øke produktiviteten for deltakere og firmaer.

E-læring reduserer kostandene

E-læring blir i mange tilfeller mye rimeligere for deltakerne. Her slipper de reisekostnader, og siden kursholderen kan bruke det samme undervisningsmaterialet på flere elever reduseres kostnaden på kurset.
Man kan lære hvor og når man ønsker
I et samfunn hvor ønsket om frihet står sterkere enn noen gang, gir E-læring deltakeren muligheten til selv å lære når og hvor man ønsker.
Et godt E-læringssystem (LMS) gjør det enkelt å lære bort
For de fleste lærere og forelesere er det å skape en god læringsopplevelse og å formidle kunnskapen det viktigste. Med E-læring kan foreleseren konsentrere seg om å lage undervisningen og følge opp kursdeltakerne når det passer foreleseren.

Det er enkelt og følge progresjonen på et kurs

Ved bruk av E-Læring kan man enkelt følge progresjonen til hver enkelt deltaker. Deltakere kan også ta deler av kurset i den rekkefølgen de selv mener er best.

Det er privat

Ikke alle er like komfortable med å lære i en stor gruppe og har problemer med å forstå deler som andre tar enkelt. Med E-læring kan den enkelte bruke den tiden han selv trenger på stoffet, og stille de spørsmålene man ønsker uten å være redd for å senke resten av gruppen.

Men kan alt læres via E-læring?

Nei, alt kan ikke læres med E-læring, men selv praktiske fag som treskjæring har Se og Lær E-lærings kurs i. Enkelte kurs fungerer best som delt læring, hvor en del av kurset er online men andre deler av kurset gjennomføres på samlinger. Alle studier på læring viser at jo flere måter man lærer et tema på jo mer lærer man.
Vil du lære eller lære bort Se og Lær har løsningen!
Ønsker du å finne ut mer om mulighetene E-Læring gir så ta kontakt med Peder her.