Posted on

Hva er en digital læringsplattform eller LMS

Hva er en digital læringsplattform eller LMS

En digital læringsplattform eller en LMS er et digitalt eller web- basert system som gir lærere muligheten til å planlegge, skape og levere innhold på en strukturert måte. Læreren kan enkelt følge studentdeltakelse å vurdere progresjon, ferdigheter og gi tilbakemeldinger. En online læringsplattform kan også gi studentene muligheten til å bruke interaktive funksjoner som gjengede diskusjoner, videokonferanser, og diskusjonsfora.

Hva er en digital læringsplattform eller LMS

 

Hvordan lærer man bort med en online læringsplattform

Det er vanlig at kurs som publiseres via en online- læringsplattform er bygd opp av moduler og mindre leksjoner, slik at det gir god oversikt for både lærer og elev. Mange tenker på en online læringsplattform som et moderne brevkurs, og på mange måter er det riktig. Men i dag er kursene bygd opp hovedsakelig av video og mindre tekst. Ved bruk av automatiske tester gir man eleven muligheten til å få bekreftet sin kunnskap før eleven går videre til neste leksjon. Dette reduserer et av brevkursets store problem, med at eleven sitter alene uten å forstå hva som undervises. Dette gir læreren en god mulighet til å vurdere om en leksjon er klar og forståelig eller bør forbedres. En stor fordel med en online læringsplattform er at det er enkelt å oppdatere deler av et kurs, også mens det er deltakere som tar kurset.

 

Interaksjon med elevene

Hva er E-læring?

Hvor mye interaksjon det er mellom elever og lærer i en digital læringsplattform varierer både fra system til system og fra kurs til kurs. På Se og Lær har alle elever eller deltakere mulighet til å stille spørsmål og dele oppgaver på hver leksjon. Men det er også mulighet til å bruke livechat og videokonferanser hvis ønskelig

 

Standarder på digitale læringsplaformer

Det er flere standarder på digitale læringsplattformer og de vanligste er Shareable Content Object Reference Model (SCORM), AICC, ADL og Tin Can. Disse systemene gir en viss mulighet for lærere til å eksportere og importere kursmateriell fra et system til et annet. Både SCORM og Tin Can er kompliserte systemer med aner tilbake til US Army, men brukes også av mange universiteter og skoler i dag. Se og Lær har valgt og ikke støtte dette. Vi ønsker å gjøre opplevelsen for læring så enkel som mulig og har fokusert på moderne brukervennlighet i vår læringsplattform. Hvis du ønsker å lage et onlinekurs på Se og Lær ta kontakt her så er du i gang i løpet av kort tid.

 

Hva kjennetegner Se og Lær sin læringsplattform

Vår læringsplattform er bygd opp med WordPress som basis, dette er verdens mest brukte webpubliseringsverktøy i verden og brukes i alt fra Washington Post til bloggere, nettbutikker og universitets LSM som Imperial College London. Se og Lær sin online læringsplattform er i store deler bygd opp på samme måte som Imperial College London sin LMS. Hoveddelen i vår og ICM sin læringsplattform er Sensei som nå vokser til å bli en av verdens mest brukte systemer for onlinelæring. Dette har gitt oss friheten til å bygge videre og skape den læringsopplevelsen som vi ønsker å gi våre elever og lærere.

 

Hvilke muligheter ligger i Se og Lær sin læringsplattform

i Se og Lær sin læringsplattform

Det er enkelt å lage kurs og undervise via Se og Lærs læringsplattform LMS og har følgende standardmuligheter.

 • Enkel publisering av innhold
 • Video
 • Tekst
 • Audio
 • Automatiske tester
 • Manuelt vurderte prøver
 • Innsending av filer og bilder
 • Email fra elev til lærer
 • Automatiske emailer
 • Diskusjoner mellom elever
 • Diskusjoner mellom elev og lærer
 • Diplom
 • Nedlastbare filer
 • Analyse av elver
 • Analyse av kurs
 • Oversikt over alle deltakere
 • Med det er også mulig å bruke live websendinger og hangouts hvis det er nyttig.

Vi har gjort alt vi kan for å skape en god læringsopplevelse samtidig som det skal være enkelt å publisere og drive kurs på vår læringsplattform.

Ønsker du å vite mer om vårt læringssystem og pedagogiske plattform, kan du lese mer her eller ta gjerne kontakt med Peder.