1.10 Alternativer – menyen

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hva skjuler seg i alternativer-menyen. Denne leksjonen vil mange kunne ha nytte av selv om de har laget presentasjoner før.

Back to: PowerPoint og presentasjonsteknikk > Grunnleggende om bruk av PowerPoint