2.03 Kopiere med autofyll

Please sign up for the course before starting the lesson.

Autofyll er en veldig viktig og mye brukt funksjonalitet i Excel. Med denne leksjonen lærer du å mestre de forskjellige bruksområdene den dekker.  

Back to: Excel Grunnkurs > Formler