02.06 Beregningsalternativer

Please sign up for the course before starting the lesson.

Beregningsalternativer gjør at du kan sette Excel til å beregne manuelt. Lær hvordan du gjør det her.

Back to: Excel Videregående > Avanserte formler