3.01 Tekstpunkter og presentasjonsteknikk

Please sign up for the course before starting the lesson.

Denne leksjonen tar for seg teksten du skal skrive og teorier rundt presentasjonsteknikk. Denne leksjonen er veldig viktig for å kunne lage en god presentasjon.

Back to: PowerPoint og presentasjonsteknikk > Presentasjonsteknikk