03.02 Summerhvis

Please sign up for the course before starting the lesson.

Summerhvis er en nyttig funksjon. Lær å summere når kriterier oppfylles.

Back to: Excel Videregående > Funksjoner Avansert