04.11 Gruppering av rader eller kolonner

Please sign up for the course before starting the lesson.

Man kan gruppere rader eller kolonner i Excel for lettere å få oversikt over store datalister.

Back to: Excel Videregående > Lister avansert