4.04 Figurer som tekstboks

Please sign up for the course before starting the lesson.

Figurer er enkle måter å lage budskapet litt annerledes. Kraftfullt og med en blanding av det visuelle og tekst.

Back to: PowerPoint og presentasjonsteknikk > Tekst i PowerPoint