04.05 Sorter med splitt

Please sign up for the course before starting the lesson.

Sorter med splitt viser hvordan man kan sortere en liste basert på deler av innholdet i en celle.

Back to: Excel Videregående > Lister avansert