4.07 Sammensatt hvis-funksjon

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hvis man skal avgjøre 1 av 3 verdier må man bruke en sammensatt hvis-funksjon. Denne leksjonen forklarer det forsiktig slik at alle skal få det med seg.  

Back to: Excel Grunnkurs > Funksjoner