4.10 Formatere punkter

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: PowerPoint og presentasjonsteknikk > Tekst i PowerPoint