05.03 Diagram med bilder

Please sign up for the course before starting the lesson.

Bilder kan godt brukes i et diagram. Se hvilke muligheter du har med denne leksjonen. 

Back to: Excel Videregående > Diagram Avansert