5.03 Filtering av lister

Please sign up for the course before starting the lesson.

Filtrere lister gjør man for å skjule det som ikke er interessant i dataene. Se hvor enkelt det kan gjøres i denne leksjonen.  

Back to: Excel Grunnkurs > Lister