5.04 Søk og erstatt

Please sign up for the course before starting the lesson.

Søk og erstatt går ut på å finne tekst eller tall i regnearket eller arbeidsboka. Dette vil raskt kunne finne for eksempel et kundenavn.  

Back to: Excel Grunnkurs > Lister