05.05 Kombinasjonsdiagram

Please sign up for the course before starting the lesson.

Kombinasjonsdiagram går ut på å kombinere to forskjellige diagramtyper for bedre å vise forskjellige dataverdier.

Back to: Excel Videregående > Diagram Avansert