6.03 Byggeblokker

Please sign up for the course before starting the lesson.

Byggeblokker er en ny måte å tenke på i Word. De gjør det veldig enkelt å lage tekster for gjennbruk.

Back to: Word Grunnkurs > Språk