6.04 Sett inn en tabell

Please sign up for the course before starting the lesson.

Lær å sette en tabell inn i PowerPoint.

Back to: PowerPoint og presentasjonsteknikk > Andre objekter