6.04 Synonymordbok

Please sign up for the course before starting the lesson.

Synonymordbok er en måte for Word å gi deg alternative ord til de du skriver. Se hvordan du lett kan variere ordene dine.

Back to: Word Grunnkurs > Språk