7.06 Endre rekkefølgen for animasjonen

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: PowerPoint og presentasjonsteknikk > Animasjon