8.04 Overskrift gjentatt

Please sign up for the course before starting the lesson.

En liste som skrives ut over flere ark vil i utgangspunktet ha overskriften kun på første side. Lær å fikse det med denne leksjonen.  

Back to: Excel Grunnkurs > Utskrift