Black / White

Please sign up for the course before starting the lesson.

Ved hjelp av Black & White justeringslag kan en skape gode Sort / Hvitt bilder i Photoshop CC

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Arbeide med Justeringslag