Bruk av Templates for Metadata

Please sign up for the course before starting the lesson.

Bruk av templates / maler. Her forklares hvorfor metadata er så viktig og hvordan en enkelt kan effektivisere bruken ved hjelp av templates.  

Back to: Adobe Lightroom CC > Brukergrensesnitt og settings