Bruk av timeline og keyframes

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Adobe Premiere Pro CC > Videooverganger og effekter