Bruk av justeringslag 2

Please sign up for the course before starting the lesson.

Lag er selve grunnsteinen for hvordan man jobber med bilder i Photoshop

Back to: Photoshop CS5 Grunnkurs