Bruk punktlister

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Skriv bedre > Vær konkret, men unngå unødvendige presiseringer