Bruk riktig lukkertid

Please sign up for the course before starting the lesson.

En vanlig utfordring med bilder fra idrettshaller er at bildene blir uskarpe. I de fleste tilfeller kommer dette av at vi har brukt for lang lukkertid. I denne leksjonen tester vi flere lukkertider og finner fram til de riktige for akkurat denne idrettshallen. 

Back to: Fotografering i idrettshall > Fotografering i idrettshall