Effekten av tillit

Please sign up for the course before starting the lesson.

Tillit handler om å levere verdi over tid. Personer, team og organisasjoner med høy grad av tillit presterer opptil 10 gaver bedre en de med lav grad av tillit.

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Hvorfor er FLYT og tillit viktig for å nå mål?