Få riktige farger med en gang

Please sign up for the course before starting the lesson.

Lyset i idrettshaller kan være utfordrende i forhold til fargene du får på bildene dine.

Back to: Fotografering i idrettshall > Fotografering i idrettshall