FARGER OG LYS

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hva menes med varme og kalde farger – og hva er et varmt eller kaldt lys    

Back to: FARGER- Slik lykkes du med farger i boligen > Lys og farge – varme og kalde farger og varmt og kaldt lys