Finskjæring av bladene 1

Please sign up for the course before starting the lesson.

Vi begynner å finskjære bladene under hovedkrøllen og øvre delen av kanten rundt bollen. Vi kommer til å justere mere senere, etter at hovedkrøllen er finskjært. Da ser vi behovet bedre. 

Back to: Treskjæring Akantus-Barokk > Finskjæring