Geifusstrek. Tegning

Please sign up for the course before starting the lesson.

Nå er det på tiden å tegne geifus-streker på skjæringen.

Back to: Treskjæring Akantus-Barokk > Tak