Grovskjæring av kanten rundt bollen.

Please sign up for the course before starting the lesson.

Vi grovskjærer kanten rundt bollen. Vi skrår kanten rundt og utover. Kanten fortsetter også under bladene på oversiden.

Back to: Treskjæring Akantus-Barokk > Grovskjæring