Hva kjennetegner velfungerende team?

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hva skal til for at et team skal fungere? Er det bare flaks? Hva er det som gjør at noen team presterer og andre ikke?

Back to: Nå ambisiøse mål mer effektivt med FLYT > Team som presterer optimalt