Hvordan få kontakt med publikum 8: Inspirasjon, Den innerste kraften

Please sign up for the course before starting the lesson.

TIPS 7  – Inspirasjon Den beskrivende setningen til dette tipset: “Dette er hvorfor jeg vil at du skal gjøre det…” Hva inspirerer og motiverer deg Hvilke saker virker overbevisende på deg? Hvilke problemer bekymrer deg mest?   TIPS 8 – Den innerste kraften Den beskrivende setningen til dette tipset:  “Jeg føler det på denne måten fordi…” […]

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Hvordan få kontakt med publikum