Hvordan prestere optimalt

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hvilken rolle er best for deg i et team? Hva gir deg størst glede og FLYT? Hvordan kan du hjelpe andre rundt deg i FLYT? Hva bør være den viktigste oppgaven hvis et team ikke er i FLYT?

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Team som presterer optimalt