Import av Bilder i video

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Adobe Premiere Pro CC > Bilder/grafikk og tekst til video