Introduksjon av Nagare

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hvem er vi, og hvem er Nagare? I denne leksjonen blir du litt bedre kjent med oss, og vår ekspertise og erfaring. Vi ønsker å bidra til en positiv endring gjennom å dele kunnskap, engasjement og FLYT.

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Introduksjon FLYT