Justeringslag / Adjustments Layers

Please sign up for the course before starting the lesson.

Justeringslag er ikke destruktiv justering av bildene, noe som skaper mulighet for å endre innstillinger med samme kvalitet som utgangspunktet etter at bildet er lagret. Her er en liten introduksjon for hva muligheten justeringslag gir.

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Arbeide med Justeringslag