Å klippe – Finklipping og trimming 2

Please sign up for the course before starting the lesson.

Dess mer nøye du er med trimming av klipp, dess bedre vil filmen din bli. Fortsettelse av del 1 av finklipping.

Back to: iMovie Kurs