Kort repetisjon

Please sign up for the course before starting the lesson.

En kort oppsummering av det du har lært i kurset.

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT > Oppsummering FLYT