04 – Kroppsspråk er viktig

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Hvordan lykkes som bartender > Hvordan lykkes som bartender