Layers paletten

Please sign up for the course before starting the lesson.

Layers paletten er en av det viktigste verktøyene som fines i Photoshop CC.Få oversikt over alle mulighetene som fines med paletten. 

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Arbeide med Layers