Manipulere masker

Please sign up for the course before starting the lesson.

 Ved riktig bruk av lag og masker skapes fantastiske muligheter for å kontrolere innholdet i bildet.Videoen viser hvilke verktøy og muligheter som fines.

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Arbeide med Layers