Markeringer / selections

Please sign up for the course before starting the lesson.

En markeringer er ofte grunnlaget for mange masker og justeringer. Her er en gjennomgang av det viktigste mareringsverktøyer.

Back to: Adobe Photoshop CC – 2014 > Tools Paletten og Option bar