Menyer – File

Please sign up for the course before starting the lesson.

Lettfattet oversikt over hvordan File-delen av menyen er bygd opp.

Back to: iMovie Kurs