Menyer – View & Text

Please sign up for the course before starting the lesson.

View-menyen viser hvordan elementer vises i programmet, mens Text-menyen er relativt kort og er kjapp og gå gjennom.

Back to: iMovie Kurs