Menyer – Clip

Please sign up for the course before starting the lesson.

Clip-menyen er en av de mest omfattende menyene og en av de du kommer til å bruke mest funksjoner fra.

Back to: iMovie Kurs